پلتفرمسکوی اول

حامی شما در فضای مجازی

پرسونال برندینگ

برندینگ سازمانی

فروش آنلاین

صفر تا صد اجرای کمپین

فرم بررسی کمپین

بررسی نیاز و کمپین

فرم درخواست مشاوره :

کمپین تبلیغاتی مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی چندجانبه است که قبل از هر چیز پیام هدف کمپین مشخص شده، مخاطب تعیین شده و با برنامه‌ریزی دقیق، بکوشد پیام مناسب در دوره زمانی مناسب با بودجه مناسب برای مخاطب مناسب ارسال شده و تعداد بیشتری از مخاطبان را برای نزدیک تر کردن ارتباط با مالک کمپین، ترغیب نماید.

کمپین تبلیغاتی بدون تعریف معیار عددی مشخص برای سنجش کارایی، بی معنی است. برای بررسی نیاز کسب و کار شما و کمپین بستن ، فرم رو به رو را پر کنید.

  • در اولین فرصت با شما تماس گرفته می شود
  • با شما هماهنگی های لازم انجام می شود
  • متناسب با نیاز و بودجه ، پیشنهاد های لازم داده می شود
  • جهت بررسی حتما اطلاعات را کامل وارد کنید